BWYSIG

ORIAU AGORED GWYLIAU BANC AWST - Dydd Llun 27ain Awst - 8:00am – 4:00pm

X

Archebu Bloc 


Archebu Bloc

Mae Canolfan Hamdden Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aberfan ac Ynys Owen yn rhoi’r cyfle i gwsmeriaid wneud archeb bloc o’n cyfleusterau ar gyfer amrywiol weithgareddau.

Mae ein prif neuaddau’n gymwys ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon, fel:

  • Pêl-droed 
  • Pêl-rwyd 
  • Hoci
  • Rygbi 
  • Futsal 
  • Badminton 
  • Criced 
  • Pêl-fasged 

Mae’r cyfnodau archebu bloc yn rhedeg bob blwyddyn o:

  • Hydref – Mawrth
  • Ebrill – Medi

Er mwyn archebu bloc unrhyw weithgaredd dylech gwblhau ffurflen archebu lle, ei adael yn y ganolfan berthnasol a bydd aelod o’r staff yn cysylltu â chi i roi gwybod am argaeledd.

Rydym yn argymell bod archebu bloc yn digwydd ymlaen llaw.

Noder:

Er mwyn gwneud archebu bloc rhaid i chi fod yn achrededig â Focus Sport.  Mae gwybodaeth am Focus Sport yma </media/73617/Focus-Sport-plus-Ribbon-Insport-Application-Clubs.pdf>.

Nid yw cyflwyno ffurflen archebu yn gwarantu’r archeb. Bydd cadarnhad yn cael ei anfon drwy’r post.

Mae angen pythefnos o rybudd i ganslo archebu lle. Rhaid talu’n llawn ar ôl y cyfnod hwn.

Gweler y ffurflen archebu am delerau ac amodau llawn llogi. 


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.