BWYSIG

ORIAU AGORED GWYLIAU BANC AWST - Dydd Llun 27ain Awst - 8:00am – 4:00pm

X

Archebwch i chi’ch hun! 


Archebwch i chi’ch hun!

Mae’n cyfleusterau hefyd ar gael i’w harchebu yn achlysurol.

Mae’r brif neuadd yn gymwys ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon fel:

  • Pêl-droed
  • Pêl-rwyd
  • Hoci
  • Rygbi
  • Futsal
  • Badminton
  • Tennis
  • Criced
  • Pêl-fasged

Mae gan Ganolfan Merthyr Tudful hefyd, dri chwrt sboncen cefn gwydr, i’w harchebu am sesiynau 45 munud.

Gallwch archebu hyd at 7 niwrnod ymlaen llaw, un ai drwy ffonio neu alw heibio’r ganolfan berthnasol ac archebu lle wrth ddesg y dderbynfa.

Gallwch logi offer chwaraeon (peli/racedi) yn y brif dderbynfa. 

Nodwch:

Er mwyn archebu gweithgaredd rhaid i chi fod yn ddeiliad cerdyn canolfan hamdden sydd AM DDIM! Cysylltwch â’r dderbynfa i gofrestru wrth ymuno a gwirio argaeledd.

Mae angen rhybudd *24awr i ganslo lle. Ar ôl y cyfnod hwn bydd rhaid talu’r gost lawn.

Aelodaeth


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.