Dosbarthiadau yn y Ganolfan 


Fitness class quick search

Dosbarthiadau yn y Ganolfan

Ddylech chi fyth diflasu â’r amrywiaeth o ddewis ymarfer corff a gynigir ar ein Hamserlen Gweithgareddau... gyda Pilates, Sbinio, Pwysau Tegell a Zumba a dosbarthiadau newydd yn cael eu cyflwyno sy’n bodloni’r ffasiwn ddiweddaraf, ceir rhywbeth i bawb!

Er mwyn archebu gweithgaredd rhaid i chi fod yn ddeiliad cerdyn canolfan hamdden sydd AM DDIM! Cysylltwch â’r Dderbynfa i gofrestru wrth ymuno a gwirio argaeledd.

Gall aelodau archebu wythnos ymlaen llaw; un ai wrth ddesg y Dderbynfa neu dros y ffôn. (Noder dim ond lle i chi’ch hun y gallwch ei archebu).

Gall cwsmeriaid sy’n talu fesul tro archebu dosbarth hyd at wythnos ymlaen llaw. Dim ond yn y Dderbynfa y gallwch archebu fel hyn a rhaid talu’n llawn ar adeg archebu’ch lle.

Mae angen rhybudd *24awr i ganslo lle. Ar ôl y cyfnod hwn bydd rhaid talu’r gost lawn.

Use our quick search to find activities being run at Merthyr Tydfil Leisure

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

Latest Activity Timetable

To view MTLC latest timetable click the link below:

View timetable

© Merthyr Tydfil County Borough Council.