The Grove 


Yn dilyn ailwampio diweddar, mae cae the Grove yn cynnig yr adnoddau canlynol:

 • Cae hanner maint o borfa artiffisial (ATP) gyda marcio ar gyfer pêl-droed 5 bob ochr a hoci
 • Llifoleuadau ar gyfer yr ATP 
 • Dau faes rygbi glaswellt
 • Dau faes pêl-droed glaswellt
 • Wiced griced artiffisial
 • Un maes hyfforddi glaswellt gyda llifoleuadauAdnoddau newid wedi eu hailwampio ac uwchraddiol gyda lle i hyd at 8 tîm.

 • The Grove's opening hours are as follows:

  • Monday to Thursday5.00pm - 9.00pm
  • Saturday9.00am - 5.00pm
  • Sunday9.00am - 1.00pm

  Amserlen Gweithgareddau YHMT

   

  Price Lists

  To view our current price lists click the link below:

  Aberfan CC

  Merthyr Tydfil LC

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.