BWYSIG

ORIAU AGORED GWYLIAU BANC AWST - Dydd Llun 27ain Awst - 8:00am – 4:00pm

X

Digwyddiadau 


You will find some of our forthcoming events below.
Check back with us regularly for updates.
DIGWYDDIADAU CANOLFAN HAMDDEN MERTHYR TUDFUL

Mae CHMT yn fwy na lleoliad chwaraeon yn unig, y mae hefyd yn lle gwych i gynnal digwyddiad ac mae wedi croesawu Dawnsfeydd Swper, Sioeau Ffasiwn, Bocsio, Twrnameintiau Hoci a graddio Karate i enwi ond ychydig o ddigwyddiadau!

E.bost:  Merthyr.LeisureEvents@merthyrleisuretrust.co.uk

Mae’r Brif Neuadd 8 Cwrt Badminton yn gallu cynnwys:

Swper

Byrddau crwn yn unig

800

Dawns swper

Byrddau crwn â llwyfannu a/neu lawr dawnsio

600

Cynhadledd / cyngerdd

Eisteddle

1,000


Neu gallwch logi hanner y Brif Neuadd:

Swper

Byrddau crwn yn unig

400

Dawns swper

Byrddau crwn â llwyfannu a/neu lawr dawnsio

300

Cynhadledd / cyngerdd

Eisteddle

450


Gallwch weld detholiad o gynlluniau llwyfannu ac eistedd yma.  

Yn ychwanegol at y Brif Neuadd mae gennym nifer o ardaloedd eraill ar gael i’w llogi fel rhan o’ch digwyddiad:

Stiwdio Ddawns
Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach neu ddyddiau hyfforddi. Neu, os oes angen rhagor o wagle ar eich digwyddiad mae cleientiaid yn y gorffennol wedi defnyddio’r ystafell hon ar gyfer triniaethau, sioeau sleidiau neu hyd yn oed fel derbynfa diodydd gwesteion arbennig. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Neuadd Gymnasteg
Delfrydol fel ystafell allanol / gotiau / ardal i’r bar / ystafell wisgo

Cyrtiau Sboncen (3 ar gael)
Delfrydol fel ystafell allanol / gotiau / ardal i’r bar

Ardal Gaffi
Delfrydol ar gyfer ciniawau preifat neu wagle arddangos ychwanegol

Cyfleusterau Eraill

Bar
Mae trwydded lawn gan Hamdden Merthyr Tudful felly gallwn ddarparu bar ar gyfer eich digwyddiad, os oes angen. Gellir gweini alcohol yn y Brif Neuadd neu ardal y Caffi yn unig.

Arlwyo
Gall ein tîm arlwyo mewnol gymhwyso ar gyfer unrhyw beth o gyfarfod bach i fwffe twym â seddi.


Cliciwch yma i weld ein Pecyn Arlwyo.

Llogi offer
Gallwn gyflenwi llwyfan a seddi mewn rhesi ar gyfer eich digwyddiad. Gofynnwch i archebu. Gallwn hefyd gael offer clyweled i chi am bris ychwanegol.

Edrychwch ar yr oriel ddelweddau isod i weld sut y gellir trawsffurfio’r lleoliad!

Cliciwch yma am ffurflen archebu Digwyddiadau.

ring Manager upon request.


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.