Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful 


Merthyr Leisure Bilingual Resized

Ynghyd â’r weledigaeth ‘Gwella bywydau drwy hamdden a diwylliant’, mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn gyfrifol am weithredu:  

 • Canolfan Hamdden Merthyr Tudful
 • Canolfan Gymunedol Aberfan ac Ynysowen  
 • Canolfan Gymunedol Treharris
 • Pen-y-Dre a Chae Grove
 • Canolfan Bêl-droed Gôl
 • Parc Sglefrio Sk8topia
 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
 • Bwthyn Joseph Parry
 • Parc Cyfarthfa, gan gynnwys  y Pad Sblasio, Canolfan Cyfarthfa, Golff, Rheilffordd Model, Pafiliwn Bowlio, y Llyn a’r Cyrtiau Tenis
 • Llyfrgelloedd Canolog, Dowlais, Aberfan a Threharris
 • Peiriandy Ynysfach
 • Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • REDHOUSE

Arweinydd yr Ymddiriedolaeth yw’r Prif Weithredwr, a gaiff ei gefnogi gan Fwrdd o 11 o Ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd, staff a Chynghorwyr CBSMT. 

 

RYDYM YN RECRIWTIO  

Ar hyn o bryd mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn awyddus i lenwi’r swyddi canlynol yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful.

 • Hyfforddwr Nofio Rhan Amser 16 awr
 • Cynorthwyydd Cyffredinol Rhan Amser / Glanhawr 15 awr

Cynigir cytundebau cyfnod penodol o 6 mis ar Raddfa 2 SCP 8 - £15,246 pro rata ar gyfer y ddwy swydd.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â Wendy Groves, Pennaeth Hamdden ar 01685 725408 neu e-bostiwch wendy.groves@merthyrleisuretrust.co.uk.

 

Hyfforddwr Nofio (disgrifiad)

Graddfa 2 SCP 8 -14

16 awr pob wythnos (yn cynnwys gyda’r nos a phenwythnosau)

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

 

Cynorthwyydd Ochr Sych / Glanhawr (disgrifiad)

Graddfa 2 SCP 8

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

 

 Am ragor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â ni ar:

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Fusnes Orbit,

Parc Busnes Rhydycar,

Merthyr Tudful.

CF48 1DL

01685 727432.  Croesawn alwadau yn y Gymraeg

 

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful Cyfyngedig yn gwmni cyfyngedig drwy warant â statws elusennol. Rhif Cwmni 09172730. Rhif Elusen Gofrestredig. 1160964

 


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.