BWYSIG

X

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful 


Merthyr Leisure Bilingual Resized

Ynghyd â’r weledigaeth ‘Gwella bywydau drwy hamdden a diwylliant’, mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn gyfrifol am weithredu:  

 • Canolfan Hamdden Merthyr Tudful
 • Canolfan Gymunedol Aberfan ac Ynysowen  
 • Canolfan Gymunedol Treharris
 • Pen-y-Dre a Chae Grove
 • Canolfan Bêl-droed Gôl
 • Parc Sglefrio Sk8topia
 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
 • Bwthyn Joseph Parry
 • Parc Cyfarthfa, gan gynnwys  y Pad Sblasio, Canolfan Cyfarthfa, Golff, Rheilffordd Model, Pafiliwn Bowlio, y Llyn a’r Cyrtiau Tenis
 • Llyfrgelloedd Canolog, Dowlais, Aberfan a Threharris
 • Peiriandy Ynysfach
 • Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • REDHOUSE

Arweinydd yr Ymddiriedolaeth yw’r Prif Weithredwr Richard Marsh, a gaiff ei gefnogi gan Fwrdd o 11 o Ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd, staff a Chynghorwyr CBSMT. 


Cyfleoedd Gwaith

 

 

Hysbyseb Swydd – Hyfforddwyr Nofio Rhan Amser

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn edrych i apwyntio hyfforddwyr nofio cymwysedig, profiadol a brwdfrydig i gefnogi darpariaeth ein rhaglen Dysgu Nofio llwyddiannus:  

Rydym yn edrych i apwyntio 3 Hyfforddwr Nofio Rhan amser i weithio am 16 awr

Os ydych wrth eich bodd yn dysgu pobl o bob oed, yn awyddus i gefnogi plant i ennill sgil bywyd pwysig yna dyma’r swydd i chi. Ymgeisiwch am swydd gyda’n TÎM yn awr.

Am ffurflen gais, Swydd-ddisgrifiad a mwy o wybodeth, cysylltwch â Wendy Groves, 01685 727423 neu e-bostiwch: wendy.groves@merthyrleisuretrust.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

 

                                                     Gofalwr Amgueddfa
                                    Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

 

 Cynorthwyo Cynorthwywyr yr Amgueddfa i ddarparu gwasanaethau amgueddfa sy’n gyson safonol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful. Darparu profiad cwsmeriaid o’r radd flaenaf i bob ymwelydd, cynnal lefel a chyflwr y stoc yn ogystal â’r amgylchedd ffisegol yn yr Amgueddfa a’r Oriel er mwyn sicrhau fod pob dim sy’n cael eu harddangos yn cael eu diogelu.

Golfalwr Amgueddfa

Am ffurflen gais, Swydd-ddisgrifiad a mwy o wybodeth, cysylltwch â Kelly Powell, 01685 727371 neu e-bostiwch: kelly.powell@merthyrleisuretrust.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 14 April 2017

 

Am ragor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â ni ar:

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Fusnes Orbit,

Parc Busnes Rhydycar,

Merthyr Tudful.

CF48 1DL

01685 727432.  Croesawn alwadau yn y Gymraeg

 

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful Cyfyngedig yn gwmni cyfyngedig drwy warant â statws elusennol. Rhif Cwmni 09172730. Rhif Elusen Gofrestredig. 1160964

 


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.