Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful 


Merthyr Leisure Bilingual Resized

Ynghyd â’r weledigaeth ‘Gwella bywydau drwy hamdden a diwylliant’, mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn gyfrifol am weithredu:  

 • Canolfan Hamdden Merthyr Tudful
 • Canolfan Gymunedol Aberfan ac Ynysowen  
 • Canolfan Gymunedol Treharris
 • Canolfan Bêl-droed Gôl
 • Parc Sglefrio Sk8topia
 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
 • Bwthyn Joseph Parry
 • Parc Cyfarthfa, gan gynnwys  y Pad Sblasio, Canolfan Cyfarthfa, Golff, Rheilffordd Model, Pafiliwn Bowlio, y Llyn a’r Cyrtiau Tenis
 • Llyfrgelloedd Canolog, Dowlais, Aberfan a Threharris
 • Peiriandy Ynysfach
 • Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • REDHOUSE

Arweinydd yr Ymddiriedolaeth yw’r Prif Weithredwr, a gaiff ei gefnogi gan Fwrdd o 11 o Ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd, staff a Chynghorwyr CBSMT. 

 

RYDYM YN RECRIWTIO  

 Am ragor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â ni ar:

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Fusnes Orbit,

Parc Busnes Rhydycar,

Merthyr Tudful.

CF48 1DL

01685 727432.  Croesawn alwadau yn y Gymraeg

 

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful Cyfyngedig yn gwmni cyfyngedig drwy warant â statws elusennol. Rhif Cwmni 09172730. Rhif Elusen Gofrestredig. 1160964

 


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.