BWYSIG

X

Newyddion 


Have you collected your Merthyr Tydfil Leisure Trust Cafe Loyalty Card yet? 

Hub Cafe Loyalty Card Page 001

At Merthyr Tydfil Leisure Trust we value your custom and we are pleased to now be able to offer all customers a loyalty card which can be used across our venues. Whichever Trust venue you may be visiting- Redhouse Cafe, Merthyr Leisure Centre Hub Cafe, Cyfarthfa Tea Rooms/Canolfan Cyfarthfa or Aberfan Community Centre- make sure you collect a stamp or signature every time you buy a tea or coffee, collect four and enjoy the fifth on us for FREE.

Pick up your loyalty card at any of our cafes today and on behalf of the Trust thank you for your custom!   

Hub Cafe Loyalty Card Page 002 1

 

Ruth Library

Mae tîm y Llyfrgell, sydd nawr hefyd yn cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn barod i ddatblygu ar lwyddiant ei chynllun peilot, Hyb y Llyfrgell a gyflwynwyd yng Nghanolfan Hamdden Merthyr yn Awst 2015.

Darperir gwasanaethau benthyg, grŵp darllen wythnosol a sesiynau TG. Gwelodd Hyb y Llyfrgell godiad sylweddol yn niferoedd yr aelodau gyda thros 200 o gwsmeriaid newydd yn ymuno â Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr Tudful yn y pedwar mis cyntaf. Ymhlith y manteision i gwsmeriaid newydd, cafwyd oriau agor hwy saith diwrnod yr wythnos, parcio am ddim ac ardal café ar y safle. Llwyddodd Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr Tudful i gydgysylltu’n ogystal â nifer o ddosbarthiadau a gweithgaredd ar gyfer oedolion a phlant a oedd eisoes yn bodoli yn y ganolfan boblogaidd hon.

Mae’r tîm nawr yn cynllunio i adeiladu ar y llwyddiant, gan ddefnyddio’r cyllid newydd i ehangu’r Hyb fel ardal Lyfrgell aml gyfrwng. Bydd y datblygiad newydd yn cynnig gwell dewis a mwy o lyfrau i’w benthyg, ystafell PC ar gyfer sesiynau TG a galw i mewn a gwell gofod i ymwelwyr fedru ymlacio, cymdeithasu a chymryd rhan yn y gweithgaredd y bydd y Llyfrgell yn eu trefnu.

Bydd parhad o’r un cyfleusterau ac adnoddau yn cael eu cynnig o hyd i gwsmeriaid Llyfrgell Ganolog Merthyr.

Bydd y Cafe a’r Hyb Llyfrgell bresennol yn cau Ddydd Llun, 28 Tachwedd am gyfnod o bythefnos er mwyn medru cwblhau gwaith adnewyddu. Bydd diweddariadau ar gael i gwsmeriaid trwy gydol y broses.

Dywedodd y Prif Lyfrgellydd, Jane Sellwood: “Rydym wrth ein boddau a diolch i Lywodraeth Cymru, medrwn nawr barhau gyda’n cynlluniau i ddatblygu gwasanaeth y Llyfrgell er mwyn ateb gofynion trigolion ac ymwelwyr â Merthyr. 

“Tra byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau yn y Llyfrgell Ganolog bresennol, rydym yn adnabod bod diffyg lifft i gwsmeriaid yn golygu nad yw pob un o’n gwasanaethau yn hygyrch i bob un o’n cwsmeriaid.

“Mae Canolfan Hamdden Merthyr yn darparu cyfle perffaith i ni newid hyn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n cydweithwyr yn yr Ymddiriedolaeth Hamdden er mwyn denu mwy o bobl i ddefnyddio’n gwasanaethau.

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr Tudful eisoes wedi profi’r manteision o gydweithio gyda’r Gwasanaethau Hamdden yn sgil cyflwyno Llyfrgell Aberfan yng Nghanolfan Gymunedol Aberfan ac Ynys Owen.

Wedi adnewyddiad llwyddiannus Llyfrgell Aberfan, gwelwyd gynnydd o 33.3% yn y niferoedd a fu’n ymweld â’r safle ac mae’r Llyfrgell nawr yn cynnig rhaglen ddigwyddiadau boblogaidd ar gyfer y gymuned gyfan.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cynlluniau trwy gysylltu â Llyfrgelloedd Merthyr ar 01685 353480 neu drwy gysylltu ag Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful ar 01685 727432.  

 

 

 

 

November 4th 2016

A great morning enjoyed by Merthyr Leisure NERS group at the Woodland Walk in Cyfarthfa Park today. 

 NERS Active 4

 NERS Leisure 2


Held in conjunction with Active Woods Wales, the Woodland Walk is available to anyone who wishes to come along and take part and takes place every Friday morning at 10am starting at The Bothy (£2 per person). To find out more about the Woodland Walk or the National Exercise Referral Scheme which runs at Merthyr Leisure Centre and Aberfan Community Centre, please contact Carla at Merthyr Leisure Centre on 01685 727442 or the NERS team on 01685 725224.

 

October 4th 2016 

I’ve lost weight but gained myself’- That’s the message from fitness instructor Glyn Culliford who celebrates two years delivering his popular Booty Shakers classes at Merthyr Leisure Centre after an inspiring fitness journey all of his own.

 

Image3

 

Glyn, 40, a former professional dancer, began gaining weight and worrying about his health after giving up work to become a full time carer back in 2014.

After raising concerns with his GP he was referred to take part in the National Exercise Referral Scheme (NERS) which is funded by Welsh Government to support people at risk of chronic disease to build more physical activity into their lives.

Delivered by a specialist team at Merthyr Leisure Centre and Aberfan and Merthyr Vale Community Centre, both now managed by the Merthyr Tydfil Leisure Trust, NERS promotes fun, gentle activity such as Aqua Aerobics, Zumba and Easy Circuit classes and over a 16 week period got Glyn back on the path to fitness.

So inspired was he to help others achieve their fitness goals that, with the support of Merthyr Tydfil Leisure Trust, he gained his instructor qualification and started delivering fitness dance classes for the Trust at Merthyr Leisure Centre. Two years on Booty Shakers is as popular as ever welcoming more than 50 people each week. (Tuesdays and Thursdays 6-7pm)

“As someone who has really benefited from getting back into regular exercise I wanted Booty Shakers to be a class where people could relax and exercise at their own speed”, says Glyn, of Castle Park, Merthyr.

“It is really rewarding when people who come to Booty Shakers tell me that they feel healthier and have more self-confidence because of the classes.  As someone who lost weight but gained themselves, I understand how that feels and that’s why, two years on, our focus is still on fitness through having fun.

“We have so much fun as a group and I am delighted that Booty Shakers has become so popular.

“I hope it will continue to support people to get fitter and feel healthier into the future.”

If you are inspired by Glyn’s story and would like to take part in the National Exercise Referral Scheme you will need to be referred by a fully qualified health professional, such as your local doctor, practice nurse or physiotherapist. 

Once you are referred, an Exercise Professional at Merthyr Leisure Centre or Aberfan and Merthyr Vale Community Centre will meet with you to find out a little more about your health history, carry out some basic health checks and discuss the range of activities that are suitable for you. They will then continue to help and support you throughout the scheme.  As part of the scheme you will benefit from:

  • A consultation and subsequent check- ups with a fully qualified exercise professional
  • A variety of activities at a discounted price for the 16 weeks you are on the scheme
  • The option of a discounted membership afterwards

 

For further details please contact Merthyr Leisure on 01685 727432.

WJoin Merthyr Tydfil Leisure

Become a member today and take advantage of
our special discounts and offers.

Learn how to join

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.