BWYSIG

ORIAU AGORED GWYLIAU BANC AWST - Dydd Llun 27ain Awst - 8:00am – 4:00pm

X

Nofio 


 

Mae gan Hamdden Merthyr Tudful bedwar pwll wedi eu lleoli yn ein dwy ganolfan hamdden

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am bob pwll, yn cynnwys amseroedd nofio i'r cyhoedd, gwersi plant, gwersi oedolion a phartïon pwll...

 


Our Facilities


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.