Pyllau CHMT 


 

Mae gan Ganolfan Hamdden Merthyr Tudful 3 Pwll Nofio Gwych ar gyfer Hwyl a Ffitrwydd!

Mae gan y pwll fwrdd sgôr electronig ar gyfer cystadlaethau ac oriel gwylwyr.

Y Prif Bwll:

Mae Prif Bwll Canolfan Hamdden Merthyr Tudful yn bwll maint cystadlu 25m x 13m petryal ar lefel dec.  

Mae amrywiaeth o weithgareddau'n digwydd yn y Prif Bwll, fel nofio lonydd, gwersi nofio i oedolion, galas nofio a dosbarthiadau Aquacise.  

Mae'r Prif Bwll ar agor: 

Llun - Gwener:            6:15am - 10:00pm
Sadwrn:                        8:00am - 6:00pm
Sul:                                8:00am - 8:00pm 

Mae'r Pwll Hamdden yn bwll lefel dec gyda sleid cafn, bath spa a nodweddion dŵr.  

Mae digon o hwyl i'w gael yn ein Pwll Hamdden lefel dec, gyda'i sleid cafn, bath spa a nodweddion dŵr!  

Mae'r Pwll Hamdden ar agor:

Llun - Gwener:         9:00am - 9:00pm
Sadwrn:                     9:00am - 6:00pm
Sul:                             9:00am - 8:00pm

Pwll Dysgu:

Mae'r Pwll Dysgu yn bwll lefel dec petryal 9m x 13m.  

Mae gwersi nofio plant yn rhedeg 7 diwrnod yr wythnos ac yn seiliedig ar y Cynllun Cenedlaethol Dysgu Nofio (NPTS).  Mae hwn yn faes llafur ar gyfer campau dŵr ac yn rhoi cyfnodau i ddisgyblion ddatblygu a dod yn gymwys, hyderus a diogel yn y dŵr.  Mae'r gwersi'n rhedeg mewn blociau o 10 wythnos.  

Mae'r Pwll Dysgu ar agor:

Llun - Gwener:         9:00am - 9:00pm
Sadwrn:                     9:00am - 6:00pm
Sul:                             9:00am - 8:00pm

Am wybodaeth am amser nofio i'r cyhoedd, sesiynau cafn a sesiynau i rieni a phlant bach gweler ein Amserlen Nofio.

MTLC Pool Timetable Feb 2016 Page 001MTLC Pool Timetable Feb 2016 Page 002


Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.