BWYSIG

X

Athletwyr Elit 


Standard Membership

Our membership price starts at just £15.40 per month*

Enquire About this Plan

*Direct debit payment option for concessions. Standard monthly membership cost is £36.80. 

Yn Hamdden Merthyr Tudful rydym yn cydnabod bod ymroddiad at Chwaraeon yn cymryd amser ac ymdrech, felly mae’r Cynllun Athletwyr Elit wedi ei gynllunio i gefnogi Mabolgampwyr Rhyngwladol ym Merthyr Tydfil. 

Mae’r cynllun ar gael i athletwyr iau a hŷn sydd wedi eu dewis i chwarae i Gymru neu Brydain Fawr yn eu chwaraeon penodol. I ddechrau, byddwch yn cael aelodaeth am ddim am 3 mis ar yr hiraf cyn y gystadleuaeth. Ar ôl i chi chwarae bydd y defnydd am ddim yn cael ei ehangu i 9 mis pellach.  

Nodwch: bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi chwarae.

Mae’r cynllun ar gael i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac nid yw’n gymwys i unigolion sydd wedi eu dethol ar gyfer hyfforddiant cenedlaethol neu sgwadiau datblygu.

I ddyfod yn aelod athletwr Elit cwblhewch y canlynol Ffurflen Cofrestru Athlerwyr Elit, dewch â hi i’r dderbynfa a gwnawn ni’r gweddill! 

Membership ChoicesAelodaeth

Our memberships packages at MTLC will keep you saving money all year round!

- Learn more -

Budd-daliadau

Our memberships are designed to save you money!

- Learn more -

Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.