Hyfforddwyr Personol 


Standard Membership

We offer a range of memberships to suit all budgets.

Enquire About this

 

Ydych chi’n hyfforddwr personol?

Ydych chi’n chwilio am gyfleuster i redeg eich sesiynau, ond yn anhapus o’r ffïoedd drud? Dyma’r lle i chi!

Rydym yn cynnig pecyn aelodaeth deniadol i Hyfforddwyr Personol ddefnyddio’n cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aberfan.

Cysylltwch â Rheolwr Lifestyles ar (01685) 727429 am becyn cais neu ragor o wybodaeth. 

 

Membership ChoicesAelodaeth

Our memberships packages at MTLC will keep you saving money all year round!

- Learn more -

Budd-daliadau

Our memberships are designed to save you money!

- Learn more -

Athletwyr Elit

At Merthyr Tydfil Leisure we recognise that dedication in Sport takes time and effort.

- Learn more -

Amserlen Gweithgareddau YHMT

 

Price Lists

To view our current price lists click the link below:

Aberfan CC

Merthyr Tydfil LC

© Merthyr Tydfil County Borough Council.